Thuismakers engageert zich bij Het Open Poortje

Lokaal een verschil maken

Thuismakers verbindt zich voor enkele jaren met Het Open Poortje. Het Open Poortje is een vzw die opvang doet van (door de jeugdrechter) geplaatste kinderen omdat hun thuissituatie onveilig is voor de kinderen. Deze 16 kinderen verblijven dag en nacht in het centrum van Schilde en worden daar ondersteund door een30-tal medewerkers van het Open Poortje die zorgen voor een veilige omgeving en vervoer van en naar school, sportclub of jeugdbeweging. I.f.v. de beslissing van de jeugdrechter worden de ouders in dit traject betrokken zodat een terugkeer naar huis na enkele jaren mogelijk kan zijn.

Hiernaast begeleiden de vrijwilligers van het Open Poortje ook gezinnen thuis waar stabiliteit gebracht moet worden. Door enkele uren per week ter plaatse te zijn, kan de (alleenstaande) ouder wat ondersteuning krijgen zodat de leefsituatie voor de kinderen verbetert.

Vrijdag 17 juni was het hele Thuismakers-team ter plaatse voor een rondleiding en voorstelling. Vanaf volgende week starten de Thuismakers-schilders aan de renovatie van de buitenzijde van één van de gebouwen. Wat dat wordt het Thuismakers-engagement: wij zullen Het Open Poortje gratis ondersteunen in de verbetering van hun gebouwen. Deze beschermde monumenten zijn immers aan een opknapbeurt toe, want de budgetten die Het Open Poortje verzamelt, worden quasi volledig aan ondersteuning voor de kinderen besteed en zo blijft er weinig over voor het gebouwonderhoud.

Thuismakers verbindt er zich toe een budget van 1% van de omzet aan werkuren en materialen ter beschikking te stellen aan het Open Poortje. Zo hopen we de volgende jaren een inhaalbeweging te maken en de verblijven van deze kinderen te verbeteren. Zo maken wij lokaal echt een verschil.

Ook onze klanten worden uitgenodigd op de opendeurdag van Het Open Poortje om kennis te maken met hun mooie werking die van een trieste situatie toch weer een hoopvol en toekomstgericht project maakt.

voorgevel
park