Projectbegeleiding

tevreden klant

Tevreden klant!

Sinds haar oprichting in 2005 begeleidde Thuismakers reeds meer dan 6.200 verbouwingen. Dit ging van een vervanging van een voordeur over een vernieuwing van een badkamer tot de volledige renovatie van een woning of afwerking van een nieuwbouw. De toegevoegde waarde van een projectbegeleiding is natuurlijk het grootst wanneer vele disciplines en de daarbij horende planning samenkomen. Toch haalt Thuismakers zeker zijn neus niet op wanneer er slechts een klein deel van de woning gerenoveerd wordt. Steeds hebt u 1 contactpersoon die van offertefase tot oplevering uw aanspreekpunt is.

De projectbegeleiding van uw verbouwing of inrichting bestaat uit verschillende stappen. De offertefase bijt te spits af. In deze fase worden, eventueel gespreid over verschillende versies, de offertes voor alle bouwonderdelen uitgewerkt. We passen de offerte aan tot deze voldoet aan uw wensen.

Van zodra de beslissing is genomen om met Thuismakers samen te werken, start de plannings- en keuzefase. Thuismakers maakt een gedetailleerde planning op in functie van uw gewenste uitvoeringsperiode. Hierin wordt rekening gehouden met alle uit te voeren werken en de benodigde droogtijden tussenin. Na uw beslissing worden ook de resterende keuzes gefinaliseerd. Meestal wordt in de wachttijd tussen beslissing en start van de werken nog een gezamenlijk bezoek gebracht aan keukentoonzaal, badkamergroothandel en een gedetailleerde rondgang bij Thuismakers zelf om tot in de details door de keuzes te gaan. Er zijn immers tal van grote en kleine beslissingen te nemen die het eindresultaat aanzienlijk zullen beïnvloeden. Denk maar aan de kleur van de verlichtingsarmaturen of de stopcontacten. Hierin nemen we u bij de hand, overlopen we de mogelijkheden en adviseren we u uitgebreid.

Gemiddeld genomen een 3-tal maanden na de beslissing is het dan tijd voor de uitvoeringsfase. Op de afgesproken dag starten de werken en tijdens de eerste uren wordt er samen met de projectbegeleider nogmaals een rondgang gedaan. Dit om de eerste vragen van de vakmensen en eventuele last minute vragen van u op te lossen en alle mogelijke misverstanden te vermijden. In de daaropvolgende dagen wordt er dan stevig verbouwd. De projectbegeleider bezoekt uw woning minstens 2x/week. Elke week is er ook een vaste werfrondgang met u. Dit is het ideale moment om niet dringende vragen te stellen, eventuele bijkomende werken te bespreken en de planning verder te overlopen. Van elk bezoek wordt ook een kort verslag gemaakt zodat u weet dat uw projectbegeleider is langs geweest en waakt over de kwaliteit van uitvoering en een korte opsomming van de stand van zaken geeft.

Tegen het einde van de verbouwing komen er dikwijls nog kleine te doens op de planningsagenda. In dit deel van de uitvoering zal de projectbegeleider een lijst opmaken met alle te doens. Na elk bezoek wordt deze aangepast. U als klant kan hierop natuurlijk zaken bijplaatsen indien u iets opmerkt dat u graag aangepast ziet. Het gaat dan niet meer om technische zaken, maar kleine esthetische opmerkingen die het eindresultaat perfectioneren.

Wanneer deze te doen-lijst helemaal is afgewerkt, is het tijd voor de oplevering. Het magische moment waarop uw huis is vernieuwd tot een comfortabele en schitterende thuis! Dit is het moment waar we al die maanden naartoe gewerkt hebben en waarop wij met fierheid uw project beëindigen.